تواناییهای خاص ما

در این قسمت شما با تواناییهای خاص ما آشنا می شوید شرکت ایوازه صنعت کویر با ارتباط بلند مدت با بعضی از سازندگان اصلی قطعات توانسته است در زمینه تامین و دخیره بعضی از قطعات خاص صنعتی تبحر بدست آورد ، قطعاتی که ذر ذیل مشاهده می کنید قطعاتی است که با بهترین زمان و کیفیت و البته قیمت در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد .

MIYAWAKI , (  steam trap & regulator valve & regulator pressure )

RUCKY VALVE , ( piston valve & shaping regulator valve & control valves )

VALAS VALVE , ( piston valve & shaping regulator valve & control valves )

RINGSPANN GMBH ,( back stop & clutch & torque limiter & power transmission )

STIEBER , ( back stop & clutch & torque limiter & power transmission )

TSUBAKI MOTIVATION ( back stop & clutch & torque limiter & power transmission )

CROSS + MORSE , ( back stop & clutch & torque limiter & power transmission )

SAMSON VALVE , ( control valve , regulator valve , specially positioned and actuator valve )

TAIYO  , ( specially air cylinder , cylinder switch , specially air valve )

BRINCHILD , ( recorder & specially paperless recorder )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *